คุณประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติที่ศึกษาศิลปะด้วยตัวเอง

ต้องบอกเลยว่านักลงทุนในด้านของศิลปะต่างๆนั้น คงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักกับ “คุณประเทือง  เอมเจริญ” แต่คนที่อาจจะไม่ได้รู้ในเรื่องเกี่ยวกับงานศิลปะในบางท่านนั้นอาจจะงงว่าเขาผู้นี้คือใคร คุณประเทองนั้น คือศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ผู้ที่ทำการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบของตนเอง จนเกิดเป็นงานศิลปะอันล้ำค่าที่มีคุณค่ายิ่ง

Read More

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ประหยัดพงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ประหยัดพงษ์ดำ เกิดวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2477 – 19 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)   อดีตคณะบดีคณะจิตกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ที่อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการศึกษาในระดับประถม ที่โรงเรียนประชาบาลวัดกุฎีทอง จากนั้นได้รับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา และโรงเรียนสิงห์วัฒนาพาหะ ตามลำดับ   ความสนใจในศิลปะของท่านนั้นมาตั้งแต่เยาว์วัย โดยท่านจะชอบวาดรูปเล่นเสมอ ในยาวว่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปสัตว์ต่างๆ ดังนั้น ท่านจึงให้ความสนใจในวิชาศิลปะที่โรงเรียนมากเป็นพิเศษ ซึ่งส่งผลให้ท่านมีพื้นฐานทางศิลปะที่มั่นคง และสามารถสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเพาะช่างได้ เมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยม […]

Read More

7 งานศิลปะที่แพงที่สุดในโลก

ความเป็นมาของศิลปะนั้นยาวนานตั้งแต่ยุคคลาสสิคจนถึงปัจจุบัน   คนทั่วโลกได้มีโอกาสรู้จักกับยอดจิตรกรเอกอย่าง Van Gogh และ Picasso ผลงานของจิตรกรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในขณะนี้ ก็ยังคงมีการประมูลภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ 2- 3 ปี และแน่นอนจะมีการจดบันทึกเอาไว้ทุกครั้งถึงมูลค่าของภาพเขียนที่ได้จากการประมูล และต่อไปนี้คือภาพวาดที่มีราคาแพงที่สุด อันดับต้นๆของโลก วันนี้เรายกมีเพียงแค่ 7 ภาพวาดจากศิลปินคนดังหลากหลายคน

Read More