หลักการทัศนศิลป์ มีความหมาย และสามารถประยุกต์ใช้ได้เช่นไร

ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์ คือ การกลวิธีถ่ายทอดผลงานทางศิลปะอย่างมีจินตนาการอันโลดแล่น รวมทั้งต้องกระทำด้วยความมีระเบียบเป็นขั้นตอน เป็นการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประสิทธิภาพสวยงามมากที่สุด โดยมีการปฏิบัติงานตามแผนการ ตลอดจนมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Read More

Cubism Visual Art ศิลปะอีกแขนงที่แตกต่างแต่งดงาม

Cubism Visual Art

ทัศนศิลป์ลัทธิ ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Cubism Visual Art โดยเป็นลัทธิให้มีการสร้างความแตกต่างจากสิ่งที่เคยมีมา โดยมีแนวคิดว่าถ้าอยากเข้าใจรูปทรงภายนอก จงมองรูปทรงเหล่านั้น ให้เป็นเหลี่ยมเป็นลูกบาศก์ง่าย ๆ สำหรับผู้ที่ริเริ่มนำแนวคิดนี้มาใช้ คือ Picasso และ Braque

Read More

ประวัติและความเป็นมาของ ‘จิตรกรรมยุคโลหะ’ ที่น่ารู้

ศิลปะยุคเหล็ก

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ คือ ยุคก่อนที่มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร โดยสามารถแบ่งย่อยออกเป็นยุคๆ ตามแต่ลักษณะอันควบรวมด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่น การแบ่งย่อยตามลักษณะของสภาพเศรษฐกิจกับสังคม

Read More