มาทำความรู้จัก ศิลปะเคลติก อีกหนึ่งศิลปะที่น่าสนใจ

ศิลปะเคลติก

ศิลปะของเคลต์เป็นงานประดับที่ประกอบด้วยรูปแบบซ้ำๆ เช่น เกลียว, นอต, ใบไม้ และรูปแบบของสัตว์ เราสามารถจำแนกศิลปะประเภทนี้ได้ง่าย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เฉพาะที่ดูเรียบง่าย ชาวเคลติกมีกระจายตัวอยู่เป็นวงกว้าง ทำให้พวกเขามีรากฐานมาจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย เมื่อเวลาผ่านไปนานวัน ผู้คนก็เริ่มซึมซับวัฒนธรรมต่างๆ มาเป็นของตนเอง

Read More

หลักการทัศนศิลป์ มีความหมาย และสามารถประยุกต์ใช้ได้เช่นไร

ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์ คือ การกลวิธีถ่ายทอดผลงานทางศิลปะอย่างมีจินตนาการอันโลดแล่น รวมทั้งต้องกระทำด้วยความมีระเบียบเป็นขั้นตอน เป็นการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประสิทธิภาพสวยงามมากที่สุด โดยมีการปฏิบัติงานตามแผนการ ตลอดจนมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Read More

Cubism Visual Art ศิลปะอีกแขนงที่แตกต่างแต่งดงาม

Cubism Visual Art

ทัศนศิลป์ลัทธิ ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Cubism Visual Art โดยเป็นลัทธิให้มีการสร้างความแตกต่างจากสิ่งที่เคยมีมา โดยมีแนวคิดว่าถ้าอยากเข้าใจรูปทรงภายนอก จงมองรูปทรงเหล่านั้น ให้เป็นเหลี่ยมเป็นลูกบาศก์ง่าย ๆ สำหรับผู้ที่ริเริ่มนำแนวคิดนี้มาใช้ คือ Picasso และ Braque

Read More