โรคซึมเศร้า

‘ศิลปะ’ จัดเป็นอีกหนึ่งศาสตร์วิชา ที่อยู่คู่กับโลกใบนี้มาอย่างยาวนาน นอกจากจะมีคุณค่าทางจิตใจ และคุณค่าทางวรรณศิลป์แล้ว ‘ศิลปะ’ ยังสามารถนำมาบำบัดจิตใจของผู้ป่วยได้ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย โดยการบำบัดด้วยการ ‘เป่าสีด้วยหลอดพลาสติก’ หรือ ‘การระบายสีในรูปวาด’ ได้กลายมาเป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีสรรพคุณป้องกันโรคสมองเสื่อมและต้านอาการซึมเศร้าได้ดีเช่นเดียวกัน จัดเป็นงานศิลปะฝึกสมองที่ไม่ซับซ้อน อีกทั้งอุปกรณ์ก็ยังสามารถหาได้ง่ายๆ เมื่อซื้อมาชุดหนึ่งก็สามารถใช้ได้นาน

ศิลปะบําบัด รักษาโรคซึมเศร้า ดูแลจิตใจของผู้สูงอายุ

โรคซึมเศร้า

โดย กิจกรรมเป่าสีจากหลอดพลาสติก มีประโยชน์ทั้งในเรื่องสุขภาพจิตใจ – ร่างกาย ในแง่ของการป้องกันโรคสมองเสื่อม เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้ออกไปทำกิจกรรมข้างนอก หากแต่จะนั่งๆนอนๆเสียมากกว่า ถ้าผู้สูงอายุหันมาเป่าสีจากหลอดเป็นงานอดิเรก ก็จะสามารถฝึกสมาธิ รวมทั้งการออกกำลังกล้ามเนื้อปอดให้แข็งแรง และสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ระบบหายใจทำงานได้ดียิ่งขึ้น สามารถหายใจเข้าได้ลึก ส่วนหายใจออกก็ได้เต็มปอดมากยิ่งขึ้น เกิดอาการหายใจอิ่ม ซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับการฝึกนั่งสมาธินั่นเอง

และยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือในการจับหลอดให้อยู่นิ่งๆ รวมทั้งฝึกการใช้สายตาให้สัมพันธ์กับการใช้มือ หากแต่ก็ยังมีกำจัดอยู่บ้าง เช่น ถ้าผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคปอด ก็ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมดังกล่าว ในส่วนของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ถ้ารับประทานยาพร้อมดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ สรุปแล้วผู้สูงอายุสามารถสร้างความผ่อนคลายทั้งทางด้านร่างกาย – จิตใจ รวมทั้งมีสุขภาพที่ดีจากกิจกรรมเป่าสีจากหลอดได้ทุกคน ถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพรุนแรง

และกิจกรรมระบายสีในวาดภาพ ก็จัดเป็นงานศิลปะบำบัดอีกอย่างหนึ่ง ที่ช่วยสร้างความเพลิดเพลิน รวมทั้งลดโรคเครียดต้ายโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยทุกวัยได้ค่อนข้างดีเยี่ยม การสร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าวสามารถช่วยสร้างสมาธิ จากการระบายสีให้อยู่ในกรอบของรูปภาพที่กำหนดไว้ ทำให้จิตใจเกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย แต่ถ้าจะให้ผลดีที่สุด ควรทำกิจกรรมทั้ง 2 รูปแบบที่ยกตัวอย่างมา ด้วยการแบ่งเป็นกลุ่ม อาจจะเป็นกลุ่มเล็ก ที่สามารถสื่อสารถึงกันได้ในระดับที่กำลังพอดี ก็จะยิ่งเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกัน ให้สมาชิกในกลุ่มได้พูดคุย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เนื่องจากจริงๆ แล้วผู้สูงอายุ , เด็กเล็ก , คนวัยทำงาน ที่ฝึกทักษะด้วยศิลปะดังกล่าว ต่างก็มีความคล้ายคลึงกันเกือบทุกอย่าง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการนำมาปรับใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกาย –  จิต ที่ดีนั่นเอง