วิจิตรศิลป์

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในปัจจุบันนี้ มีการแบ่งแยกแตกแขนงออกไปเป็นหลากหลายแนวเลยทีเดียว ซึ่งในแต่ละแนวนั้น ต่างก็มีเอกลักษณ์และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานที่ต่างกัน ซึ่งเทคนิคที่ต่างกันนี้ ก็อาจจะมาจากการใช้อุปกรณ์ที่ต่างกัน สีที่ต่างกัน รวมทั้งความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และความแตกต่างทางด้านศิลปะนั้นขึ้นมาด้วยสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณได้ทำความรู้จักงานศิลปะประเภทหนึ่ง นั่นก็คืองานวิจิตรศิลป์

สำหรับแนวทางของงานวิจิตรศิลป์ ถูกสร้างขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างความงาม ความพึงพอใจ ให้แก่ผู้ที่ได้เข้ามารับชมมากกว่าให้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้สอย ในอดีตงานวิจิตรศิลป์สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่…

 • จิตรกรรม
 • ประติมากรรม
 • สถาปัตยกรรม
 • ดนตรี
 • กวีนิพนธ์
 • ศิลปะการแสดง

ในส่วนของศิลปะการแสดงนั้น ก็ได้รวมความหมายไปถึงในเรื่อง การเต้นและการรำ เช่นเดียวกับความงามทางด้านการเขียนวรรณกรรมกลอนต่างๆ งานทัศนศิลป์ที่สร้างขึ้น เพื่อตอบสนองทางด้านสุนทรียภาพและสติปัญญา ตัวผู้ชมจะได้รับสัมผัสถึงความงดงามของชิ้นงานนั้น  และการตีความในชิ้นงานเป็นหลัก

1.วิจิตรศิลป์ (Fine Arts)

ศิลปะที่ตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ, อารมณ์, ความสุข อีกทั้งยังมีคุณค่าทางสุนทรียภาพเป็นอย่างสูง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่…

จิตรกรรม

ภาพที่ศิลปินในแต่ล่ะคนสร้างสรรค์ขึ้นมา ด้วยประสบการณ์และเทคนิคของตัวเอง จากการใช้สีต่างๆ เช่น สีน้ำ, สีน้ำมัน, สีฝุ่น และอื่นๆ อันเป็นสื่อกลางในการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนั้น

ประติมากรรม

ผลงานศิลปะที่ได้มาจากการปั้น, หล่อ และการแกะสลัก ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแสงเงา โดยจะทำให้เกิดรูปทรงที่สวยงามสวยสมจริง

ลักษณะของประติมากรรมแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

 1. ประติมากรรมแบบนูนต่ำ

จำเป็นต้องมีฉากหลังรวมทั้งมีลวดลายนูนขึ้นมาไม่มา เช่น พระเครื่อง เป็นต้น

 1. ประติมากรรมแบบนูนสูง

มีฉากหลังเช่นเดียวกัน หากแต่ลวดลายต่างๆ ก็จะปรากฏร่องรอยความนูนขึ้นมา เช่น ลวดลายประตูวัด เป็นต้น

 1. ประติมากรรมแบบลอยตัว

จัดเป็นงานศิลปกรรมที่มีรูปทรง อีกทั้งยังมีปริมาตรในอากาศ อีกทั้งยังต้องมองเห็นได้แบบรอบด้าน เช่น อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน เป็นต้น

ภาพพิมพ์

สร้างขึ้นด้วยเทคนิคพิมพ์ประทับ ด้วยการใช้เทคนิคติดบนกระดาษจากแม่พิมพ์ไม้ หรือโลหะ ส่วนกระบวนการพิมพ์นั้นก็จะประกอบด้วย แม่พิมพ์, สีพิมพ์, กระดาษ ในส่วนของกรรมวิธีการพิมพ์จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่… สมัคร betflik

 1. ภาพพิมพ์จำลองแบบ

งานศิลปะภาพพิมพ์ ซึ่งสร้างจากแม่พิมพ์ที่สร้างขึ้นมา ด้วยวิธีการถ่ายภาพ หรืออาจใช้วิธีจำลองแบบมาก็ได้เช่นกัน หรืองานศิลปกรรมอื่นๆ โดยอาจเป็นจิตรกรรมวาดเส้นก็ได้ เป็นต้น

 1. ภาพพิมพ์

ในส่วนของเทคนิคภาพพิมพ์ชนิดนี้ จัดเป็นงานศิลปกรรมที่แสดงให้เห็น ความคิดสร้างสรรค์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมอบความเป็นอิสระของศิลปินผู้นั้นแบบไร้ขอบเขต

หัตถกรรม

จัดเป็นงานศิลปะที่สร้างด้วยมือเป็นหลัก ต้องใช้ทักษะสั่งสมเป็นอย่างสูง โดยเน้นในเรื่องของความงาม ประณีตและต้องคำนึงถึงทางด้านประโยชน์ใช้สอย เป็นต้น ได้แก่… งานทอผ้า, งานเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น

โสตศิลป์

จัดเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่ง ที่มนุษย์รับรู้ได้จากความงามผ่านการได้ยิน, การอ่านจากตัวอักษร ซึ่งไม่มีภาพปรากฏให้เห็น ได้แก่… ดนตรีและวรรณคดี

ดนตรี

ดนตรีจัดเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่ง ซึ่งสัมผัสทางด้านการฟังรวมทั้งการได้ยินเป็นสื่อหลัก ในส่วนของเนื้อหาดนตรี จะมีการบอกเล่าเรื่องราว ด้วยเสียงอันไพเราะจากเครื่องดนตรี ร่วมด้วยเสียงร้องเพลงของศิลปินผสมผสานเข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งยังมีองค์ประกอบทางด้านจังหวะ เป็นหลัก

วรรณคดี

สำหรับงานศิลปะประเภทนี้ จะปรากฏให้เห็นจัดเป็นภาพสัญลักษณ์ของตัวอักษรที่ผ่านการเรียงร้อยมาเป็นอย่าง ให้ก่อเกิดเรื่องราวต่างๆ  ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้อยแก้วและร้อยกรอง อีกทั้งยังให้ความรู้ในทุกๆ ด้านตามแต่ความต้องการที่ศิลปินต้องการจะสื่อ เช่น สังคม, เศรษฐกิจ, ศิลปะ รวมทั้งวัฒนธรรมต่างๆ