งานศิลปะเป็นความงดงามอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับโลกใบนี้มาโดยตลอดในแต่ละยุคสมัยก็มีการเกิดขึ้นของศิลปะรูปแบบต่างๆ มากมายเรียกว่าเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างให้โลกของศิลปะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคนที่สามารถคิดศิลปะแนวต่างๆ ขึ้นมาได้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่สามารถสร้างความแปลกใหม่ให้กับงานศิลปะของตนเองด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งจะว่าไปแล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะจำนวนไม่น้อยที่มีชื่อเสียงจากากรสร้างศิลปะแขนงต่างๆ ขึ้นมา

บุคคลสำคัญผู้ซึ่งริเริ่มศิลปะแขนงต่างๆ

  1. อันเดร เฟลิเบียน – จิตรกรประวัติศาสตร์ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์งานจิตรกรรมประเภทประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้น เขาเป็นทั้งสถาปนิก, นักทฤษฎีคลาสสิกซิสม์ฝรั่งเศส เป็นลักษณะระบบที่ถูกเรียกว่า การจัดลำดับคุณค่าของศิลปะ ถือว่าเป็นการเขียนภาพประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าสูงมากในบรรดาการเขียนภาพประเภทต่างๆ เป็นงานจิตรกรรมที่แสดงถึงเนื้อหาประวัติศาสตร์ในอดีตให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
  2. ขรัวอินโข่ง – เป็นผู้ริเริ่มในการนำการวาดภาพจากตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 จัดว่าเป็นศิลปินเอกประจำรัชกาลเลยก็ว่าได้ เป็นจิตรกรไทยคนแรกที่เลือกใช้เทคนิคการเขียนภาพฝาผนังแบบตะวันตกที่มีการแสดงปริมาตรใกล้ไกล ถือเป็นศิลปินผู้มีความก้าวหน้าแห่งยุคที่สามารถผสมผสานแนวศิลปะของไทยกับตะวันตกให้เข้ากันได้เป็นอย่างดี
  3. ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี – นี่คือผู้วางรากฐานระบบการเรียนศิลปะในประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มศิลปะร่วมสมัยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย จัดว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย มีชื่อจริงว่า Corrado Feroci ชาวอิตาลีสัญชาติไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ก่อตั้งและเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย
  4. ลีโอนาร์โด ดาวินชี – ศิลปินชื่อดังก้องโลกเจ้าของภาพโมนาลิซ่า เขาได้มีการวาดภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์เอาไว้แบบละเอียดรวมไปถึงระบบโครงสร้างต่างๆ ภายในร่างกายด้วยนั่นทำให้เขาได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินผู้ริเริ่มการทำงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา
  5. ซัลวาดอร์ ดาลี – ศิลปินต้นแบบผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ริเริ่มการวาดภาพแบบเหนือจริงถือเป็นผู้มีอิทธิพลต่อศิลปะแนวป็อปอาร์ตเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเขาผู้นี้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคาดการณ์อนาคตของศิลปะในอนาคตเลยก็ซ่าได้

บุคคลเหล่านี้จัดว่าเป็นตัวอย่างของศิลปินที่เป็นผู้สร้างแนวศิลปะแขนงต่างๆ ที่น่าสนใจจนทำให้งานศิลปะกลายเป็นสิ่งที่ยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นสิ่งที่ยังคงต้องสืบทอดต่อไปอีกนานแสนนาน