Claude Monet ผู้ริเริ่มศิลปะ Impressionism

Claude Monet หรือชื่อเต็มๆคือ Oscar-Claude Monet เขาเกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1840 และเสียชีวิตในวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1926 เขาเป็นจิตรกรลัทธิ Impressionism อีกทั้งยังเป็นจิตรกรคนสำคัญของประเทศฝรั่งเศส ในช่วงคริสต์ศตวรรษ 19 – 20 เขาเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มศิลปะ Impressionism รวมทั้งเข้าไปมีบทบาทโดดเด่นในปรัชญา ของการปฏิบัติของขบวนการนี้ โดยเป็นการวาดภาพจากการนำความประทับใจในสิ่งที่เห็นของผู้วาด ว่าจะแสดงออกมารูปแบบไหน คือไม่ทำให้เหมือนจริงตามธรรมชาตินั่นเอง โดยเฉพาะในงานจิตรกรรมภูมิทัศน์ อันทำให้เกิดความแปลกใหม่ อันน่าสนใจตามสไตล์ของจิตกร  

Read More

งานศิลปะที่หาดูได้ยากของประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และมีความเป็นเอกลักษณ์อันน่าสนใจของวัฒนธรรม และศิลปะแบบดั้งเดิม อันเต็มไปด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับงานศิลปะที่หาดูได้ยากของประเทศญี่ปุ่นกัน

Read More

มารู้จักกับ หอศิลป์ ศูนย์รวมศิลปะจากอดีตถึงปัจจุบัน

งานศิลปะเป็นสิ่งที่มีมาอย่างยาวนานบนโลกใบนี้ เปรียบเสมือนกับความงดงามที่ช่วยสร้างโลกให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นมามากมาย ผลงานศิลปะสามารถสร้างบันดาลใจดีๆ ให้กับผู้พบเห็นได้มากมาย สามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจให้ผู้คนที่พบเห็นได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจจากความงดงามเหล่านี้ แต่งานศิลปะหากไม่มีการเก็บรักษาที่ดีก็อาจทำให้หมดคุณค่าลงไปได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีการสร้างหอศิลป์ขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งที่เอาไว้รวบรวมความงดงามทางด้านงานศิลปะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ผู้คนได้ชมความงดงามของสิ่งเหล่านี้ต่อไป

Read More