หลักการทัศนศิลป์ มีความหมาย และสามารถประยุกต์ใช้ได้เช่นไร

ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์ คือ การกลวิธีถ่ายทอดผลงานทางศิลปะอย่างมีจินตนาการอันโลดแล่น รวมทั้งต้องกระทำด้วยความมีระเบียบเป็นขั้นตอน เป็นการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประสิทธิภาพสวยงามมากที่สุด โดยมีการปฏิบัติงานตามแผนการ ตลอดจนมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Read More

ศิลปะบําบัด โรคซึมเศร้า กับการรักษาโรคแขนงใหม่

โรคซึมเศร้า

‘ศิลปะ’ จัดเป็นอีกหนึ่งศาสตร์วิชา ที่อยู่คู่กับโลกใบนี้มาอย่างยาวนาน นอกจากจะมีคุณค่าทางจิตใจ และคุณค่าทางวรรณศิลป์แล้ว ‘ศิลปะ’ ยังสามารถนำมาบำบัดจิตใจของผู้ป่วยได้ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย โดยการบำบัดด้วยการ ‘เป่าสีด้วยหลอดพลาสติก’ หรือ ‘การระบายสีในรูปวาด’ ได้กลายมาเป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีสรรพคุณป้องกันโรคสมองเสื่อมและต้านอาการซึมเศร้าได้ดีเช่นเดียวกัน จัดเป็นงานศิลปะฝึกสมองที่ไม่ซับซ้อน อีกทั้งอุปกรณ์ก็ยังสามารถหาได้ง่ายๆ เมื่อซื้อมาชุดหนึ่งก็สามารถใช้ได้นาน ศิลปะบําบัด รักษาโรคซึมเศร้า ดูแลจิตใจของผู้สูงอายุ โดย กิจกรรมเป่าสีจากหลอดพลาสติก มีประโยชน์ทั้งในเรื่องสุขภาพจิตใจ – ร่างกาย ในแง่ของการป้องกันโรคสมองเสื่อม เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้ออกไปทำกิจกรรมข้างนอก หากแต่จะนั่งๆนอนๆเสียมากกว่า ถ้าผู้สูงอายุหันมาเป่าสีจากหลอดเป็นงานอดิเรก ก็จะสามารถฝึกสมาธิ รวมทั้งการออกกำลังกล้ามเนื้อปอดให้แข็งแรง และสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ระบบหายใจทำงานได้ดียิ่งขึ้น สามารถหายใจเข้าได้ลึก ส่วนหายใจออกก็ได้เต็มปอดมากยิ่งขึ้น เกิดอาการหายใจอิ่ม ซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับการฝึกนั่งสมาธินั่นเอง และยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือในการจับหลอดให้อยู่นิ่งๆ รวมทั้งฝึกการใช้สายตาให้สัมพันธ์กับการใช้มือ หากแต่ก็ยังมีกำจัดอยู่บ้าง เช่น […]

Read More

Cubism Visual Art ศิลปะอีกแขนงที่แตกต่างแต่งดงาม

Cubism Visual Art

ทัศนศิลป์ลัทธิ ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Cubism Visual Art โดยเป็นลัทธิให้มีการสร้างความแตกต่างจากสิ่งที่เคยมีมา โดยมีแนวคิดว่าถ้าอยากเข้าใจรูปทรงภายนอก จงมองรูปทรงเหล่านั้น ให้เป็นเหลี่ยมเป็นลูกบาศก์ง่าย ๆ สำหรับผู้ที่ริเริ่มนำแนวคิดนี้มาใช้ คือ Picasso และ Braque

Read More