บิดาแห่งจิตรกรรมจีน กู่ไค่จิ้น สู่การศึกษาศิลปะ

ศิลปิน จากจีน

ศิลปกรรมจีน เป็นงานอันทรงคุณค่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภาพเหล่านั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงชีวิต , สังคม , ธรรมชาติ รวมทั้งการแสวงหาสัจธรรมอุดมคติของชีวิต ซึ่งในอดีตถูกจารึกเอาไว้บนกระดูกเสี่ยงทายเนื่องจากตัวอักษรจีนมีลักษณะคล้ายกับรูปภาพ

Read More

ประวัติและความเป็นมาของ ‘จิตรกรรมยุคโลหะ’ ที่น่ารู้

ศิลปะยุคเหล็ก

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ คือ ยุคก่อนที่มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร โดยสามารถแบ่งย่อยออกเป็นยุคๆ ตามแต่ลักษณะอันควบรวมด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่น การแบ่งย่อยตามลักษณะของสภาพเศรษฐกิจกับสังคม

Read More

ประวัติและความเป็นมาของ Pierre-Auguste Renoir

ศิลปะ วาดภาพ

Pierre-Auguste Renoir เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1842 ณ เมือง Limoges ประเทศฝรั่งเศส  หลังจากนั้นครอบครัวของเขาก็ย้ายมายัง Paris Pierre-Auguste Renoir แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนรักศิลปะมาตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งมีโอกาสได้เข้าไปฝึกงานในโรงงานทำ

Read More