บิดาแห่งจิตรกรรมจีน กู่ไค่จิ้น สู่การศึกษาศิลปะ

ศิลปิน จากจีน

ศิลปกรรมจีน เป็นงานอันทรงคุณค่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภาพเหล่านั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงชีวิต , สังคม , ธรรมชาติ รวมทั้งการแสวงหาสัจธรรมอุดมคติของชีวิต ซึ่งในอดีตถูกจารึกเอาไว้บนกระดูกเสี่ยงทายเนื่องจากตัวอักษรจีนมีลักษณะคล้ายกับรูปภาพ

Read More