บิดาแห่งจิตรกรรมจีน กู่ไค่จิ้น สู่การศึกษาศิลปะ

ศิลปิน จากจีน

ศิลปกรรมจีน เป็นงานอันทรงคุณค่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภาพเหล่านั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงชีวิต , สังคม , ธรรมชาติ รวมทั้งการแสวงหาสัจธรรมอุดมคติของชีวิต ซึ่งในอดีตถูกจารึกเอาไว้บนกระดูกเสี่ยงทายเนื่องจากตัวอักษรจีนมีลักษณะคล้ายกับรูปภาพ

Read More

ประวัติและความเป็นมาของ ‘จิตรกรรมยุคโลหะ’ ที่น่ารู้

ศิลปะยุคเหล็ก

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ คือ ยุคก่อนที่มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร โดยสามารถแบ่งย่อยออกเป็นยุคๆ ตามแต่ลักษณะอันควบรวมด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่น การแบ่งย่อยตามลักษณะของสภาพเศรษฐกิจกับสังคม

Read More