สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ศิลปะยุคเมโสโปเตเมีย อีกหนึ่งศิลปะที่น่าสนใจ

ศิลปะ

เมโสโปเตเมียโบราณ ได้รับอิทธิพลหลากหลายของวัฒนธรรมสุเมเรียน อัสซีเรีย และบาบิโลเนียน วัฒนธรรมเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันมาก จนถูกจัดกลุ่มให้อยู่ภายใต้วัฒนธรรมเมโสโปเตเมีย ศิลปะของเมโสโปเตเมียมีส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของประติมากรรม และสถาปัตยกรรม แม้ว่าชาวเมโสโปเตเมียก็วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง แต่น่าเสียดายที่มันหลงเหลือมาเพียงน้อยนิด

Read More

มาทำความรู้จัก ศิลปะเคลติก อีกหนึ่งศิลปะที่น่าสนใจ

ศิลปะเคลติก

ศิลปะของเคลต์เป็นงานประดับที่ประกอบด้วยรูปแบบซ้ำๆ เช่น เกลียว, นอต, ใบไม้ และรูปแบบของสัตว์ เราสามารถจำแนกศิลปะประเภทนี้ได้ง่าย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เฉพาะที่ดูเรียบง่าย ชาวเคลติกมีกระจายตัวอยู่เป็นวงกว้าง ทำให้พวกเขามีรากฐานมาจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย เมื่อเวลาผ่านไปนานวัน ผู้คนก็เริ่มซึมซับวัฒนธรรมต่างๆ มาเป็นของตนเอง

Read More

หลักการทัศนศิลป์ มีความหมาย และสามารถประยุกต์ใช้ได้เช่นไร

ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์ คือ การกลวิธีถ่ายทอดผลงานทางศิลปะอย่างมีจินตนาการอันโลดแล่น รวมทั้งต้องกระทำด้วยความมีระเบียบเป็นขั้นตอน เป็นการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประสิทธิภาพสวยงามมากที่สุด โดยมีการปฏิบัติงานตามแผนการ ตลอดจนมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Read More